Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1469
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36403083: A je to SK, s.r.o.
36404331: ABELO spol. s r.o.
43577679: Adam Chovan Mostel A&A
34287809: Adela Kabáčová - MODA AK
44413980: Adrian Lampert
32589247: Adriana Nízka
43364802: Adriana Rádyová
34843817: Adriana Rajniaková
36368695: AG - STROJ, s.r.o.
43174281: Agneša Liptáková
43198180: Albín Vyskočáni
00634794: Alcatel-Lucent Slovakia a.s.
43131310: Alena Bellová - KRAJČÍRSTVO ENY
41740076: Alena Drusková ADELAID
43732283: Alena Dzurošková
32591900: Alena Guráňová
41735862: Alena Rojčeková
36994821: Alena Šarmírová - LíNIA
43318207: Alexander Fodor
10860061: Alexander Lozovský - BRIZ