Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 26
Zobrazujem: 20 - 26
Pridať firmu
IČOFirma
36407623: RECYTEX spol. s r.o.
36135585: Samostatná hospodárska jednotka obce Liptovská Porúbka
37983393: SEP, n.o.
31927165: Služby Závažná Poruba
00183636: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
35992581: Verejnoprospešné služby Východná